Chương Trình “Đổi Cũ Lấy Mới Dành Cho TiVi Panasonic”

Tue, Dec, 8, 2015

Chương Trình “Đổi Cũ Lấy Mới Dành Cho TiVi Panasonic” áp dụng toàn quốc tại các cửa hàng, siêu thị điện máy từ ngày 1/12/2015 đến 31/12/2015.

pana-doi-cu-lay-moi1

pana-doi-cu-lay-moi2

Leave Your Comment

Bài viết liên quan: