Quyền lợi

Rất nhiều người lao động phải ngừng việc và nghỉ làm do dịch bệnh Covid-19 nhưng những quyền lợi được hưởng thì không phải ai cũng biết. Đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biết phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh, nhân viên nghỉ việc hoặc tạm thời nghỉ làm. Tuy nhiên có những quyền lợi của người lao động cần chú ý vì có...